Popravite oštećenje na krovnoj foliji u 6 jednostavnih koraka

Manja oštećenja

1. Malo oštećenje folije, na primer padom alata

2. Oštećenje – rupa do veličine 1x1cm

3. Odrezati komad lepljive trake Homeseal LDS Solifit

4. Skinuti zaštitni deo lepljive trake

5. Rupu možemo zalepiti sa gornje ili donje strane

6. Popravljeno oštećenje do veličine 1x1cm

Veća oštećenja – maksimalno do 15 x 15 cm

1. Veće oštećenje folije, do veličine 15×15 cm

2. Kvadratna zakrpa istog materijala sa preklopom, 5-10 cm

3. Zakrpu oblepiti lepljivom trakom Homeseal LDS Solifit

4. Zakrpu možemo zalepiti samo sa gornje strane folije

5. Zakrpu zalepiti lepljivom trakom Homeseal LDS Solifit

6. Popravljeno oštećenje do veličine 15×15 cm

NAPOMENA: Popravljanje rupa većih od 15×15 cm

velike rupe / oštećenja veća od 15×15 cm nije preporučljivo popravljati, već treba zameniti ceo deo folije između dve kontraletve.

Pogledajte i ostale savete za vaše potkrovlje