Unutrašnje uređenje potkrovlja

Izgradnja i uređenje potkrovlja, s obzirom na kompleksnost zahteva i različite mogućnosti oblika, predstavlja spoj raznih građevinskih sistema. Pre uređenja, odnosno adaptacije potkrovlja potrebno je proveriti stanje svih nosećih delova konstrukcije.

Za izradu unutrašnje obloge krovne kosine po pravilu koristimo požarnootporne gipsane ploče debljine 12,5/15/18/25 mm ili gips-vlaknaste Vidiwall ploče u kombinaciji sa slojem izolacionog materijala.Debljina izolacije zavisi od propisanog faktora dozvoljenih toplotnih gubitaka, što je utvrđeno posebnim pravilnicima. Gipsane ploče se učvršćuju za metalnu potkonstrukciju koja se izrađuje od tipskih Knauf CD profila.

1

Direktne držače (ili sidrene visilice dužine 17 ili 27 cm) učvrstimo vijcima TN 35 ili drugim pogodnim vijcima na noseće grede krovne kosine. Razmak greda ne sme biti veći od 100 cm.

2

Potkonstrukciju od CD profila učvrstimo za direktne držače vijcima za lim LN 9,5 mm ili za sidrene visilice jednostavnim umetanjem. Pre montaže ploča višak direktnih držača savijemo u stranu. CD profili međusobno ne smeju biti na većoj udaljenosti od 40 cm.

3

Gipsane ploče uvek montiramo u smeru upravnom na smer postavljenih CD profila. Svi sečeni spojevi ploča moraju ležati na profilima. Za učvršćenje se koriste vijci TN 25 na međusobnoj udaljenosti od 17 cm. Ako je zbog zaštite od požara potreban drugi sloj ploča potrebno je za drugi sloj obloge koristiti vijke TN 35/TN 55.

4

Zidna obloga se izrađuje od zidnih CW i UW profila koji se postavljaju na razmaku od 625 mm.

Male tajne velikih majstora...

…ili reč profesionalaca upućena Uradi sam majstorima

RAZMAK IZMEĐU PROFILA

Whatever your plan is, our theme makes it simple to combine, rearrange and customize elements as you desire.

SPOJ IZMEĐU PLOČA

Spoj između ploča uvek ispunjavati/fugovati uz upotrebu papirne bandaž trake (tako će se izbeći mikro naprsline usled toga što konstrukcija „radi“)

SPOJ IZMEĐU OBLOGE I MASIVA

Spoj između obloge potkrovlja i masivnih elemenata (npr. obloga pod kosinom/vertikalni zidani zid) treba izvesti kao razdelni spoj. Isto pravilo važi za sve spojeve između dva različita građevinska materijala.

FUGOVANJE

Kod ispune spojeva/fugovanja gipsane obloge u različitim ravnima (npr. obloga krovne kosine/obloga vertikalnog zida), spoj treba „armirati“ papirnom bandaž trakom (tako će se izbeći vizuelni negativni efekat usled mikro naprslina)

DEBLJINA PLOČA

Debljina ploča mora biti minimum 12,5 mm

ZAŠTITA OD POŽARA

Kod zahteva za pasivnom zaštitom od požara, za F30 min potrebno je koristiti požarnootpornu ploču debljine 15mm, 2x15mm za F60 min i 3x15mm za F90 min

PARNA BRANA

Parna brana se polaže na toplu stranu krovne kosine, npr. između metalne potkonstrukcije i gipsane ploče. Pri tome je najvažnije dobro dihtovanje, spojeve treba prelepiti samoljepivim trakama a ivice folije moraju biti prilepljene na masivne obodne zidove.

Ukoliko želite da ušuškate svoje potkrovlje KNAUF gipsanim sistemom