Uslovi korišćenja

Korišćenjem ovog web sajta prihvatate ove Uslove korišćenja. 

Web sajtom mojepotkrovlje.rs upravljaju kompanije Knauf Insulation d.o.o. Beograd, Knauf Zemun d.o.o., VELUX Srbija d.o.o., Wienerberger d.o.o. Kanjiža i ROMA Company d.o.o., kao Partneri u projektu Moje potkrovlje. Partneri u projektu Moje potkrovlje su samostalni privredni subjekti. Partneri u projektu Moje potkrovlje su se udružili radi realizacije ovog projekta, ne gubeći pri udruživanju radi realizacije ovog projekta svoj pravni subjektivitet kao pojedinačnih privrednih društava. 

Vaše pristupanje ovom web sajtu i korišćenje ovog web sajta znači da ste saglasni sa ovim Uslovima korišćenja i da prihvatate da budete obavezani odredbama sadržanim u ovim Uslovima korišćenja.  

Ukoliko ne prihvatate ove Uslove korišćenja, molimo Vas da ne koristite ovaj web sajt i da ga odmah napustite.

Imate pravo da pregledate, čitate i štampate celokupan sadržaj ovog web sajta, u svrhe koje nisu komercijalne prirode, uz uslov da sadržaj ovog web sajta ne menjate i uz obavezu napomene o pravima intelektualne svojine koja pripadaju ovom web sajtu, odnosno kompanijama koje ovim web sajtom upravljaju. 

Nemate pravo da kopirate i/ili koristite u komercijalne svrhe softver, funkcionalnosti, dizajn, logotip, kao ni bilo koja prava intelektualne svojine sadržana na ovom web sajtu, a koja u potpunosti pripadaju pripadaju Partnerima u projektu Moje potkrovlje. 

Obavezni ste da ovaj web sajt koristite u skladu sa važećim propisima. 

Upoznati ste i saglasni da ćemo lične podatke obrađivati u skladu sa Politikom privatnosti objavljenom na ovom web sajtu. 

Ograničenje odgovornosti i odricanje od odgovornosti

Kompanije koje upravljaju ovim web sajtom su sprovele dovoljne mere zaštite korisnika ovog web sajta, te nisu odgovorne za ispravnost ovog web sajta, niti za tačnost podataka koji se na njemu nalaze, kao ni za eventualne posledice koje po korisnike ovog web sajta mogu da nastanu korišćenjem ovog web sajta. 

Ovaj web sajt koristite na sopstveni rizik i odgovornost i njegovim korišćenjem u potpunosti prihvatate rizik od gubitka ili oštećenja koji mogu nastati njegovim korišćenjem, uključujući, ali ne ograničavajući se na gubitak podataka sa Vaših uređaja. 

Partneri u projektu Moje potkrovlje nisu odgovorni za bilo koji vid štete koji može nastati korišćenjem ovog web sajta. 

Partneri u projektu Moje potkrovlje nisu odgovorni ni za indirektne posledice koje mogu nastati  korišćenjem ovog web sajta. 

Partneri u projektu Moje potkrovlje nisu odgovorni ni za eventualne posledice i/ili štetu koji mogu proisteći usled aktivnosti koje nisu sami preduzeli, uključujući, ali ne ograničavajući se na hakerske napade i aktivnosti samih korisnika.

U vezi sa bilo kojim aspektom postojanja i korišćenja ovog web sajta ne dajemo nikakve garancije i izričito se odričemo odgovornosti za greške koje eventualno mogu postojati na ovom web sajtu, kako u tehničkom, tako i u sadržajnom smislu. 

Pojedine stranice na ovom web sajtu vode na druge web sajtove, te u tom smislu ne dajemo garancije za ispravnost drugih web sajtova i njihovih pojedinih stranica i izričito se odričemo odgovornosti za posledice pristupanja drugim web sajtovima putem linkova i plug-inova koji putem ovog sajta vode na druge web sajtove i njihove pojedinačne stranice. 

Prava intelektualne svojine 

Poštujemo tuđu intelektualnu svojinu, suzdržavamo se od ugrožavanja prava intelektualne svojine koja pripadaju drugima i očekujemo isto kada su naša prava intelektualne svojine u pitanju. 

Ukoliko smatrate da su Vaša prava intelektualne svojine ugrožena ovim web sajtom, molimo Vas da nas kontaktirate na [email protected], a da isto učinite ukoliko primetite da se naša prava intelektualne svojine neovlašćeno koriste i/ili ugrožavaju. 

Sva prava intelektualne svojine koja se odnose na sadržaj ovog web sajta, uključujući i dizajn i logotip, zadržana su od strane kompanija koje upravljaju ovim web sajtom. 

Opseg primene 

Ovi Uslovi korišćenja važe u svim jurisdikcijama u kojima su primenljivi i moraju se tumačiti tako da u skladu sa propisima bilo koje jurisdikcije bude ostvaren najveći stepen namere koja je u njima iskazana. 

Zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku izmenimo ove Uslove korišćenja, a svako novo pristupanje ovom web sajtu i korišćenje ovog web sajta značiće saglasnost sa izmenjenim Uslovima korišćenja.