Klikom na sliku izaberite slučaj koji odgovara trenutnom stanju vašeg krova:

*Sva preporučena rešenja se odnose na izolovanje sa UNUTRAŠNJE strane.

Krov bez podaščanja (samo rogovi)

Krov sa podaščanjem

Krov sa podaščanjem i ter-papirom

Krov sa podaščanjem od OSB ploča

Krov bez podaščanja sa krovnim pokrivačem (crepom)

Kosa betonska ploča

Za preporučena rešenja za izolaciju sa SPOLJAŠNJE strane kliknite ovde.