1. Održavanje drveta

Drvo je premazano zaštitnim i završnim slojem u fabrici i može da se čisti običnim sredstvima za čišćenje u domaćinstvu. Mora da se prefarba najmanje na svake četiri godine i kad god je potrebno.

Prozori izloženi jakoj toploti, jakoj sunčevoj svetlosti i/ili posebno visokom nivou vlage (npr. u kuhinji ili kupatilu) moraju da se premažu najmanje na svake dve godine.

Održavanje površine: Skinite površinski sloj (lak ili boju). Postarajte se da površina bude čista i suva i nanesite osnovnu boju na drvo. Kada se osuši, nanesite sloj akrilnog laka/boje na vodenoj bazi (uvek se pridržavajte uputstava proizvođača).

Primenite isti metod na zahvaćenim površinama ako su lak/boja oštećeni. VELUX nudi komplet za popravku sa originalnim lakom ili bojom za popravljanje.

Kada tretirate drvo, važno je da pokrijete zaptivne gume da biste sprečili da se lak/boja preliju na njih, jer će to ukrutiti/očvrsnuti zaptivne gume i narušiti njihov efekat.

2. Čišćenje stakla

Da biste očistili spoljno staklo, zarotirajte krilo za 180 stepeni. Krilo mora da se fiksira na mestu povlačenjem reze za fiksiranje u otvor zarezu u dnu bočnog rama. Ova bezbednosna funkcija oslobađa obe ruke za čišćenje.

Staklo očistite mekom, čistom krpom/jelenskom kožicom/neabrazivnim sunđerom koji ne ispušta vlakna ili čistim brisačem za prozor koji nema metalne delove. Za čišćenje stakla obično je dovoljna čista voda. Možete da koristite i obična neabrazivna sredstva za čišćenje u domaćinstvu. Za čišćenje stakala je najbolja meka voda. Zato u oblastima sa tvrdom vodom dodajte malu količinu deterdženta da biste omekšali vodu ili obrišite višak vode nakon čišćenja.

  • Izbegavajte kontakt silikona sa staklom
  • Ne koristite proizvode za čišćenje koji sadrže abrazivne čestice
  • Ne koristite hemijske proizvode za čišćenje stakla
  • Izbegavajte kontakt stakla sa oštrim ili abrazivnim predmetima uključujući nakit
  • Nikada ne pokušavajte da očistite nečistoće nastaklu, a da prvo ne nanesete vodu
  • Ako se u blizini stakla nešto radi, zaštitite staklo čistim najlonom da biste sprečili prskanje ili prljanje agresivnim i abrazivnim jedinjenjima

3. Čišćenje filtera za vazduh

Filter za vazduh može da se skine i opere običnim sredstvima za čišćenje koja se koriste u domaćinstvu. Zarotirajte do kraja i fiksirajte prozor u položaju za čišćenje, a zatim skinite filter sadržača filtera.

Novi filteri su dostupni kod kompanije VELUX i mogu se kupiti kroz VELUX servis i kao deo setova za održavanje (ZZZ.220).

4. Čišćenje opšivke

Lišće i ostali nanosi bi trebalo da se uklanjaju oko i ispod opšivke oko prozora jednom godišnje kako bi se obezbedilo slobodno oticanje kišnice.

5. Sneg i led

U oblastima sa dužim hladnim periodima u kojima su snežne padavine obimne, na krovu mogu da se akumuliraju velike količine snega i leda i vaši VELUX krovni prozori mogu da budu prekriveni snegom i ledom duže vreme.

Kada temperatura poraste, prozor će često biti jedno od prvih mesta na kojima sneg i led počinju da se tope.

Važno je da se obezbedi da voda uvek može da se odliva sa krova i iz oluka oko njega.

6. Kondenzacija

Kada se na staklu vaših prozora formira kondenzacija, trebalo bi da to shvatite kao znak upozorenja da bi trebalo češće da provetravate. Redovno provetravanje je najefikasniji način da se spreči kondenzovanje vode na staklima prozora.

Ograničite količinu vlage:

  • Ako je moguće, ne sušite veš unutar kuće.
  • Zatvarajte vrata na kuhinjama i kupatilima.
  • Redovno provetravajte na pet minuta najmanje tri ili četiri puta dnevno.
  • Ako je moguće, održavajte konstantnu temperaturu u prostoriji od najmanje 20°C.