Česta pojava u potkrovljima su pukotine na spojevima i na unutrašnjim uglovima. Razlozi za pucanje leže u završnoj obradi, i zbog toga ovoj fazi gradnje treba  posvetiti veliku pažnju.

Njčešći uzroci pucanja su: neodgovarajuće korićenje bandaž traka, obrada spojeva pri temperaturi ispod 10°C ili nagle promene temperature i vlažnosti nakon završetka obrade.

Dodatno, uzrok nastanka pukotina takođe može biti neispravna obrada spojeva, na primer ako se sastav ne ispuni u dovoljnoj meri masom za spojeve. Kao posledica toga u sastavu nema dovoljno materijala i ne mogu se apsorbovati naprezanja materijala. Taj se problem može izbeći ako se prilikom ispunjavanja spojeva masa bočno (poprečno) utiskuje u spoj a zatim poravnava uzdužno.

Pukotine mogu nastati i zbog nedovoljne debljine mineralne vune u krovnom delu. U letnjem periodu u tom slučaju dolazi do velikih dnevnih temperaturnih oscilacija obloge od gipsanih ploča što rezultuje pojavom pukotina.

Sa čisto vizuelne strane, pukotine se mogu podeliti u dva oblika: pukotine sa pomakom i ravne pukotine.

Pukotine sa pomakom

Uzrok

Jedan od najčešćih uzroka pojave pukotina sa pomakom je prebrzo sušenje. Ukoliko se u nekoliko dana okolni vazduh naglo zagreva i suši na 40% relativne vlažnosti vazduha (što se često događa prilikom ispitivanja ili naglog puštanja sistema grejanja), gips naglo ispušta vlagu i steže se. Kao posledica toga javlja se veliko naprezanje koje prouzrokuje pucanje mase.

Prevencija pukotina sa pomakom

Pukotine sa pomakom se mogu relativno lako sprečiti – laganim i kontrolisanim grejanjem i sušenjem, jer u slučaju dovoljno sporih promena u vlažnosti vazduha struktura gipsa ostaje elastična i ublažava nastala naprezanja.

Pukotine na uglovima

Uzrok 1 – Nema bandaž trake za spojeve

Kod ispune spojeva zidnih površina sa Uniflottom nije potrebno koristiti bandaž traku. To je moguće zbog njegove jedinstvene snage u kombinaciji sa HRK i HRAK ivicama, ali u svakom slučaju će bandaž traka smanjiti rizik od stvaranja pukotina.

Uzrok 2 – Korišćenje neodgovarajuće trake na spoju

Traka od staklenih vlakana je vrlo laka za ugradnju, nije posebno čvrsta i u vrlo retkim slučajevima sprečava pojavu pukotina. Trebalo bi je koristiti samo kod obrade spojeva Knauf Fireboard ploča. Često se koriste i samolepljive mrežaste trake. Te trake traže početnu napetost tokom postavljanja kako bi mogle da apsorbuju sile istezanja.

Ukoliko se mrežasta traka ugrađuje preko pukotine moguće je stvaranje napetosti samo ako je pukotina već nastala u masi za ispunu spojeva ili samoj ploči. Najčešće ispod mrežaste trake dolazi do nastanka pukotina zato što je masu za spojeve teško kroz mrežastu strukturu trake utisnuti u sastav i obično je isti sastav nedovoljno ispunjen masom. U donjem delu sastava ostaje vazduh i sastav je oslabljen. Taj se problem može izbeći korišćenjem Knauf Kurt trake ili Knauf papirne bandaž trake.

Prevencija pukotina na uglovima

Postavljanje papirne trake za spojeve pomoću Uniflott-a ili Knauf Fill&Finish mase za ispunu spojeva direktno na pukotinu. Na kraju treba naneti fabrički pripremljenu masu npr. Knauf Super Finish po čitavoj površini u sloju debljine od najmanje 1 mm i ponovo prefarbati. Tako se pukotine više ne vide, a nanesena bandaž traka sprečava ponovno pojavljivanje pukotina.

UPOZORENJE!

Kod drvenih potkrovlja obavezno je korišćenje papirne bandaž trake za spojeve. Relativno visoko naprezanje uzrokovano je sušenjem drveta, stišnjavanjem, udarima vetra i snegom na krovu što dovodi do velikih pomeranja konstrukcije.

NASTANAK PUKOTINA

Pukotina sa pomakom na spojevima različitih građevinskih materijala

Uzrok

Nedostatak veze između različitih građevinskih materijala.

To se odnosi npr. na spoj zida i plafonskih drvenih greda ili plafona od nenapregnutog betona. Zbog relativno snažnih promena usled izvijanja koje mogu biti i do nekoliko centimetara – opterećenje može uzrokovati pukotine ili čak deformaciju čitavog zida.

Prevencija pukotina na spojevima različitih građevinskih materijala

Ovo se može sprečiti samo izradom strukturalnih spojeva koji omogućavaju pomeranje elemenata ili odvajanjem različitih građevinskih materijala, na primer pomoću trake Knauf Trenn-Fix. Uopšeno strukturalna dilatacija mora se predvideti za gipsane ploče na min svakih 15 m kako bi se uskladile sa normalnim promenama dužine prouzrokovanim promenama temperature i vlage usled smene godišnjih doba.

Ravne pukotine: pucanje po sredini spoja

Uzrok

Stvaranje abnormalnih naprezanja prouzrokovanih strukturalnim odstupanjima ili pomeranjima.

Uzrok preteranog naprezanja može biti prouzrokovan vlagom ili termalnim širenjem i skupljanjem.

Prevencija pucanja po sredini spoja

Potrebno je pronaći uzrok rada konstrukcije. U slučaju naprezanja, naprezanje koje je nastalo u konstrukciji treba otkloniti, ispraviti neodgovarajuće radne uslove i stvoriti kontrolisani spoj kako bi se od naprezanja oslobodili pregradni zidovi i velika područja plafona. Veće pukotine treba proširiti oštrim skalpelom.

Na tako proširenu pukotinu naneti podlogu Knauf Tiefengrund. Ponovo postaviti traku i naneti masu za ispunu spojeva preko većeg područja kako bi se umanjilo povećano naprezanje.

Ravne pukotine: pucanje na ivici bandaž trake

Uzrok

Prašina na ivici gipsane ploče.

Prašina stvara međusloj između mase za ispunu spojeva i ivice gipsane ploče, pa kvalitetan spoj između tih delova nije moguće ostvariti.

Prevencija pucanja na ivici bandaž trake

Isecite i odstranite odvojeni deo bandaž trake na mestu pukotine. Na sastav nanesite podlogu Knauf Tiefengrund. Ispunite sastav Knauf Uniflott-om. Sačekajte da se stvrdne pa nanesite sloj fabrički pripremljene mase Knauf Fill&Finish. Na mestima gde treba ukloniti veću količinu bandaž trake, na sastav treba ponovo naneti bandaž traku.

ODVAJANJE BANDAŽ TRAKE, MEHURIĆI, IZBOČINE

Odvajanje papirne bandaž trake

Uzrok

Prašina na traci ili na ivici gipsane ploče.

Međusloj od prašine nastaje između mase za ispunu spojeva i ivice gipsane ploče, pa kvalitetan spoj između tih delova nije moguće ostvariti. Otvoreno gipsano jezgro ravno sečene ivice gipsanih ploča apsorbuje vodu iz mase za ispunu spojeva. To znači da gips preko sečenih ivica ploča prebrzo upija vodu iz mase za ispunu spojeva zbog svojih vodoupijajućih osobina.

Posledica toga je da u predelu spoja ispune i gipsanog jezgra dolazi do nedostatka vode potrebne za vezivanje. U tim slučajevima ne dolazi do stvrdnjavanja mase za ispunu već do ubrzanog sušenja i rezultat toga je nedovoljno vezivanje mase za ivice ploča.

Prevencija odvajanje papirne bandaž trake

Isecite i odstranite deo bandaž trake na mestu odvajanja ili ako je potrebno, u potpunosti odvojite traku sa spoja. Očistite spoj od viška mase. Očistite prašinu iz spoja mlazom vazduha pod pritiskom. Nanesite na ivicu podlogu Knauf Tiefengrund. Jednostavno vlaženje isečenih ivica vlažnom četkicom nije dovoljno i neće rešiti problem vezivanja.

Naprotiv, kada se prašina navlaži stvara se zamućeni “premaz” koji postaje međusloj između mase za ispunu spojeva i ivice tako da nakon sušenja opet postaje slobodan sloj prašine. Samo Knauf Tiefengrund efektno vezuje čestice prašine međusobno i sa ivicom. Ispunu sastava odraditi ispočetka.

Mehurići vazduha

Uzrok

Nekvalitetno odrađena ispuna sastava gipsanih ploča.

Bandaž traka nije bila dovoljno utisnuta u masu za ispunu spojeva, korišćena masa je bila predebela ili previše gusta, bandaž traka je prejako utisnuta u spoj pomoću gleterice ili lopatice.

Prevencija pojave mehurića vazduha

Isecite i odstranite deo bandaž trake sa područja gde se nalaze mehurići. U isečeni deo utisnuti masu za ispunu spojeva i ponovo utisnuti bandaž traku pomoću lopatice. Nakon sušenja mesto je potrebno prekriti odgovarajućom količinom mase za ispunu spojeva po čitavoj dužini trake. Dozvoljeno je takođe i lepljenje papirne bandaž trake za spojeve pomoću belog PVA lepka. Tako pripremljeno područje zatim treba prekriti fabrički pripremljenom masom Knauf Super Finish.

Nabori po površini sastava

Uzrok

Predebeo sloj mase za ispunu na sastavu.

Masa za ispunu nije poravnata preko spoja, neispravno nanošenje mase za ispunu spojeva. Ovakav nabor se javlja ukoliko se ne sačeka da se ispuna nakon utiskivanja bandaž trake stegne već se odmah nakon postavljanja bandaž trake pristupa završnoj obradi (gletovanju) površine.

Prevencija pojave nabora na površini sastava

Traku treba ispravno utisnuti (pogledajte obradu spojeva), ne ostavljajući ispod trake sloj mase deblji od 1 mm. Neravnu površinu treba izbrusiti bez oštećenja površine papirne bandaž trake i naneti fabrički pripremljenu masu Knauf Super Finish u širem sloju kako bi se dobila ujednačena ravnoća površine.

OSTALE GREŠKE I REŠENJA

Vidljivi spoj pod bočnim svetlom nakon bojenja

Uzrok

Nepostojeći ili završni sloj nedovoljne debljine (stepen kvaliteta površine Q4). Iako nam odrađena površina odaje utisak relativno glatke, veoma različita moć upijanja mase i površine gipsane ploče kao posledicu ima razliku u strukturi i debljini sloja prilikom nanošenja boje i zbog toga se vide spojevi.

Prevencija vidljivog spoja pod bočnim svetlom nakon bojenja

Kompetnu površinu gipsane ploče prekriti slojem fabrički pripremljene mase Knauf Super Finish debljine minimum 1 mm. Sposobnost upijanja čitave površine tako će se izjednačiti smanjujući kontrast u boji.

Pre nanošenja boje na čitavu ploču potrebno je naneti podlogu prema uputstvima proizvođača boje.

Razlika u sjaju prilikom korišćenja sjajnih boja

Različita moć upijanja papira gipsane ploče i mase za ispunu može posvetliti nijansu boje ili izazvati promenu u sjaju na mestima gde je upijanje povećano. To se najčešće događa prilikom korišćenja uljanih boja, ali može biti i posledica razlike u teksturi između površine papira i mase ili prekomerno razređenene boje.

Zbog različite moći upijanja isto tako mogu u toku nanošenja nastati veće količine materijala na područjima sa većom upijajućom moći. Tada dolazi do promene izgleda površine kada se posmatra iz određenog ugla.

Problem postaje naglašen pod intenzivnim bočnim osvetljenjem koje pod malim uglom pada na površinu plafona ili zida. Takav se problem može takođe pojaviti na mestima pričvršćivanja na plafonu koji je izložen intenzivnom veštačkom ili prirodnom osvetljenju.

Uzrok

Neopostojeći ili u nedovoljnoj debljini nanešen završni premaz (stepen kvaliteta površine Q4).

Prevencija pojave razlike u sjaju prilikom korišćenja sjajnih boja

Površine treba ponovo obraditi. Čitavu površinu treba prekriti fabrički pripremljenom masom Knauf Super Finish u debljini od min 1 mm. Ostaviti da se osuši.

Treba voditi računa o tome da površina papira za vreme brušenja ne postane hrapava. Za vreme rada koristiti snažno osvetljenje koje treba usmeriti na površinu kako bi se obezbedila prihvatljiva završna obrada pre nanošenja podloge, teksture i/ili boje.

I na kraju, greška koja se na gradilištima često dešava je dodavanje vode ili mase u praškasti materijal na gipsanoj bazi koji je već počeo zgušnjavanje. Na taj način se već nastao spoj između čestica gipsa ponovno razdvaja iz tog razloga masa za ispunu spojeva ne postigne potpunu tvrdoću.

Korišćenjem kante za mešanje i gleterice/lopatice uprljane ostacima prethodno korišćene mase za spojeve skraćujemo vreme vezivanja mase za ispunu spojeva. Isti se učinak dobija korišćenjem vrlo hladne vode.

To se lako može sprečiti korišćenjem čistog alata i kante za mešanje, upotrebom vode sobne temperature kao i izborom odgovarajuće mase za ispunu spojeva i završnu obradu u odnosu na zahtevano vreme vezivanja.

Za više informacija obratite se Knauf instruktoru Nebojši Stankoviću na:

063 104 65 04