Kosi krovovi dolaze u različitim oblicima i veličinama i mogu biti jednostavnog ali i kompleksnog izgleda. Oblik krova utiče na definisanje celokupnog izgleda kuće. Krovovi sa velikim nagibom teže tradicionalnom stilu, dok krovovi malog nagiba daju moderan izgled celom domu.

Šta je krov sa malim nagibom?

Krovovi sa malim nagibom su svi oni koji imaju nagib manji od 22°. Sa napredovanjem i razvojem proizvoda i inženjerstva, moguće je postaviti krov i na nagib od samo 10°. Da bi se krov sa ovako niskim nagibom postavio, potrebna je i adekvatna potkonstrukcija.

Osim celokupne građevine koja je pokrivena krovom sa niskim nagibom, ovaj oblik je čest izbor i kod ekstenzija objekta, pogotovu ako se radi o delovima kuće u prizmelju ili nižim spratovima. Ako objekat ima isturenu prostoriju koja nije natkrivena osnovnim krovom, taj deo mora biti pokriven krovom sa niskim nagibom kako ne bi remetio prozore ili terase sprata koji se nalazi tik iznad njega. Isti princip važi i za građenje nadstrešnica.

Na šta obratiti pažnju kod ugradnje krova sa niskim nagibom?

Za razliku od ravnih krovova, koji često imaju problema sa odvodnjavanjem padavina, krovovi pod nagibom dopuštaju kiši da se neometano sliva i otiče sa krova. Na ovaj način je izbegnuto nakupljanje kišnice i njeno prodiranje.

Svakako kod postavljanja crepa pod bilo kojim nagibom bitno je da na pravi način zaštitite i ostale elemente, poput dimnjaka i krovnih prozora. Kvalitetni opšavi su neophodni kako padavine ne bi prolazile i stvarale vlagu u krovnoj konstrukciji ali i potkrovlju.

Zašto izabrati krov sa malim nagibom?

Crep velikog formata je idealan izbor za krovove sa malim nagibom. Estetski se jednostavan oblik velike površine skladno uklapa u niske nagibe modernih građevina. Osim spoljašnjeg izgleda kuće koji je bitan deo vašeg svakodnevnog života, kvalitet je nešto što se podrazumeva kao esencijalna osobina bilo kog dela fasade i krova. Kvalitetnan glineni crep Planoton 10 se tu nametnuo kao izbor broj 1.

Osim modernog izgleda krova sa niskim nagibom i kvaliteta glinenog crepa, treba uzeti u obzir i brzinu ugradnje. Sa crepom velikog formata je postavljanje crepa na krov još brže i jednostavnije. Dugotrajan izbor krovišta koji se brzo ugrađuje usaglasio je sve zahteve modernog pojedinca i društva.

Novi crep Planoton 10 pruža odgovor na sve zahteve koje moderna gradnja postavlja. Naš crep je izrađen od prirodne gline iz održivih izvora. Svedenih linija, velikog formata i dizajna koji omogućava laku i brzu postavku, Planoton 10 postavlja nove standarde u pokrivanju krova!