STARI – NEUREĐEN KROV

Ako krov uopšte nije uređen za boravak i sa izolacijom potkrovlja krećemo od početka – dakle stari tavan pretvaramo u mesto za boravak – susrećemo se sa situacijom sličnom kao i kod novogradnje.

Najčešća razlika je u tome da ne postoji ventilacioni kanal niti sekundarna pokrivka – folija. Ako je crep dotrajao, najbolje ga je zameniti i istovremeno iznad rogova ugraditi odgovarajuću foliju (Homeseal LDS 0.02) i letve za provetravanje.

Na sledećim ilustracijama možete videti takvu situaciju u dve varijante:

Slika 1: ventilisani kosi krov – drveni krov sa podaščanjem

 1. Paropropusna-vodonepropusna folija Homeseal LDS 0.02
 2. Knauf Insulation kamena mineralna vuna za kose krovove NaturBoard FIT PLUS 10-16cm
 3. Knauf Insulation staklena mineralna vuna za kose krovove Unifit 035, 12-18cm
 4. Aktivna parna brana Homeseal LDS 5

Slika 2: ventilisani kosi krov – drveni krov bez podaščanja

 1. Paropropusna-vodonepropusna folija Homeseal LDS 0.02
 2. Knauf Insulation kamena mineralna vuna za kose krovove NaturBoard FIT PLUS 10-16cm
 3. Knauf Insulation staklena mineralna vuna za kose krovove Unifit 035, 12-18cm
 4. Aktivna parna brana Homeseal LDS 5

U slučaju da još neko vreme ne nameravamo da menjamo crep, a prilikom prvobitne gradnje nije napravljen ventilišući sloj niti je postavljena krovna folija, moguća je simulacija sistema provetravanja.

Takva opcija uz preciznu izradu može biti sasvim korektna i funkcionalna, ali se može dogoditi da nam ispod ponestane prostora za dovoljnu debljinu izolacije.

Slika 3: kosi krov – sanacija s unutrašnje strane

 1. Paropropusna-vodonepropusna folija Homeseal LDS 0.02
 2. Knauf Insulation kamena mineralna vuna za kose krovove NaturBoard FIT PLUS 10-12cm
 3. Knauf Insulation staklena mineralna vuna za kose krovove Unifit 035, 12-18cm
 4. Aktivna parna brana Homeseal LDS 5

Ukoliko želimo da izolujemo postojeći krov, a to ne možemo učiniti sa unutrašnje strane – da ne bismo smanjivali visinu i korisnu površinu potkrovlja ili ne želimo da narušimo već skladno uređen enterijer, u tom slučaju je idealno rešenje – sanacija sa spoljne strane potkrovlja.

Prednost ove vrste sanacije je u izuzetnoj brzini izvođenja, odličnim performansama, pogotovo u letnjem periodu i neremećenju boravišnog prostora.

Na stranici “Izolacija kosog krova sa spoljašnje strane” možete pogledati animaciju ugradnje ovog savršenog rešenja.

Slika 4: kosi krov – sanacija sa spoljašnje strane

 1. Paropropusna-vodonepropusna folija Homeseal LDS 0.02
 2. Knauf Insulation kamena mineralna vuna za kose krovove NaturBoard FIT PLUS 10-12cm
 3. Knauf Insulation staklena mineralna vuna za kose krovove Unifit 035, 12-18cm
 4. Aktivna parna brana Homeseal LDS 5

STARO – UREĐENO POTKROVLJE

Ako je krov već uređen i već ima ugrađenu toplotnu izolaciju sa završnom oblogom, nužno je najpre proveriti kakvo je stanje postojećih materijala.

Sledi odluka sa koje ćemo strane obaviti obnovu i od toga takođe zavisi sa kakvim materijalima. Ako utvrdimo da su postojeći materijali loši ili oštećeni, tada je najbolje da obnovi pristupimo celovito, pa se opet vraćamo na prvi korak, odnosno skice 1 i 2.

Ako je unutrašnja obloga dobra i stan ispod nje funkcionalan, a potrebno je zameniti crep, to je idealna prilika za doradu i poboljšanje izolacije krova. Na skici 4 možete videti mogućnost dorade krova sa gornje strane. To je idealno rešenje bez intervencija unutar prostora i može predstavljati nadstandardno toplotno-izolaciono rešenje krova.

Svi u skicama predstavljeni proizvodi deo su Homeseal LDS izolacionog sistema Knauf Insulation za lagane kose krovove i uz pravilnu ugradnju predstavljaju toplotnu, požarnu i zvučnu zaštitu zajedno sa obaveznim svojstvima zaptivenosti i paropropusnosti.