Kao po običaju, Knauf vam i ovoga puta nudi inovativno rešenje u vezi sa završnim građevinskim radovima. Predstavljamo vam par jednostavnih koraka kako pravilno izvesti ravnajući sloj – košuljicu bez mašinske upotrebe.

Pored suvog nasipa i cementnog Estriha 20, Knauf vam predstavlja i tečni gipsani ravnajući sloj FE 50 Largo. Ovaj praškasi materijal se nalazi u pakovanju od 40 kg.

S obzirom da je u pitanju gipsani materijal, ograničen je na unutrašnju primenu.

FE 50 Largo je prvobitno namenjen za mašinsku upotrebu. Međutim, ovaj materijal je našao svoje mesto i u ručnoj aplikaciji, i to baš na mestima gde mašinska upotreba nije pristupačna, kao i u prostorima gde upotreba peska i cementa ne bi bila adekvatna. FE 50 Largo je idealan kod adaptacija stanova, kuća i poslovnih prostora koji imaju sistem sa podnim grejanjem, kao i kod plivajućih, vezujućih i košuljica na razdvajajućem sloju.

Pre pristupanja izlivanju FE 50 Largo, potrebno je izvršiti sledeće pripremne radove:

  • postavljanje razdelne trake (u sve 4 oblasti primene);
  • nanošenje Estrih grunda (vezujuća košuljica);
  • postavljanje folije (košuljica na razdvajajućem sloju);
  • postavljanje dilatacije (u sve 4 oblasti primene);

Priprema je neizostavni deo procesa pre livenja estriha. Neophodno je da se dobro učvrste cevi podnog grejanja, dilatacione lajsne, razdelne trake i folija na razdvajajućem sloju, kako ne bi došlo do podlivanja materijala, što bi dalje dovelo do narušavanja forme u estetskom i konstruktivnom smislu.

Da bismo dobili površinu koja nema odstupa od horizontalne ravni, neophodno je koristiti nivelire.

Niveliri nam omogućavaju da ravnomerno kontrolišemo debljinu nalivenog materijala. Potrebno je da se nanese odgovarajuća debljina materijala i ona u sledećim slučajevima iznosi:

  • Vezujuća košuljica, debljina ≥ 25 mm;
  • Košuljica na razdvajajućem sloju, debljina ≥ 30 mm;
  • Plivajuća košuljica, debljina 35 mm;
  • Košuljica sa podnim grejanjem, debljina ≥ 35 mm iznad cevi.

Kada se sve primeni i obezbedi, može se pristupiti mešanju materijala.

Za jednu vreću od 40 kg potrebno je 5,5 – 6 l čiste vode. Jako je bitno koristiti istu količinu vode prilikom mešanja, kako ne bi nastao problem oko poravnavanja i segregacije materijala.

Naliveni materijal je potrebno pravilno rasporediti prema reperima nivelira.

Nakon izlivanja materijala potrebno je ukloniti nivlire radi završnog poravnavanja materijala za koje je potreban alat prikazan na slici.

Vreme obrade materijala je 1h.

Livenje ne sme da se prekida, kako bi krajnji rezultat bio zadovoljavajući.

Krajnji rezultat ispravne primene se može videti na sledećoj fotografiji.

Vreme sušenja kod košuljice debljine 35 mm iznosi ca. 3 – 6 nedelja i zavisi od temperaturnih uslova. FE 50 Largo sa podnim grejanjem je spreman za postavljanje podnih obloga kada je preostala vlažnost ≤ 0,3 % za sve vrste podnih obloga.