Potreban materijal za izradu dekorativne tehnike:

    • Podloga – Knauf Grund
    • Knauf Thermowhite
    • Knauf SP Color
    • Završni transparentni premaz (velatura)

Koraci:

1. Grundiranje površine Knauf Grundom

Grund je moguće naneti valjkom ili četkom na površinu koja je očišćena od prašine, masnoća i nevezanih delova.

2. Mućenje materijala Thermowhite

Materijal je potrebno mutiti dva puta. Najpre je potrebno da se razmeša sa vodom, nakon čega se materijal ostavi 15-20 min da odstoji, a zatim se ponovo razmeša.

3. Nanošenje Thermowhite-a na izgrundirane površine.

Materijal je moguće nanositi jednoslojno, u debljini od 2-3 mm. Takođe, materijal se može nanositi dvoslojno (dva puta po 1 mm debljine), tek nakon što se prvi sloj osuši. Pošto je materijal nanešen, neophodno je vodoravnim potezima gleterice zagladiti materijal kako bismo dobili ravnomereno nanešenu količinu materijala.

4. Izrada šare za dekorativnu tehniku Travertino Romano

Nakon zaglađivanja materijala izrađujemo šaru posebnom alatkom tj. grebalicom za dekorativne radove, i to utiskivanjem alatke u Knauf Thermowhite.

Pošto se materijal prosuši, vodoravnim potezima gletericom zaglađujemo viškove koji nastaju kao posledica utiskivanja alatke. Idealno vreme za finalno zaglađivanje gletericom je kada materijal prestane da se lepi za alat.

5. Bojenje površine silikonskom bojom Knauf SP Color

Uloga ove boje je da smanji upojnost materijala Thermowhite, obezbedi idealno belu površinu i poveća otvoreno vreme u poslednjem koraku pri izradi dekorativne tehnike – nanošenju velature.

SP Color se nanosi kratko-končanim valjkom u dva sloja, uz potpuno raspeglavanje viška boje. Preporučeno sušenje između slojeva je 12 h.

6. Nanošenje velature

Nakon što je SP Color potpuno suv, pristupa se nanošenju velature. Velatura se razređuje od 30-70%, u zavisnosti od vremenskih uslova (temperatura, vlažnost vazduha).

Može se nanositi četkom, valjkom ili sunđerom. Nakon nanošenja, višak se ispira vlažnim sunđerom ili krpom. U zavisnosti od intenziteta boje koju želimo da postignemo, velaturu ostavljamo da zasuši kraći ili duži vremenski period.

Moguće je nanošenje nekoliko različitih nijansi velature, što može dodatno obogatiti ovu tehniku.

Krajnji rezultat