Da bi Vaš stan bio moderan, nije neophodno da bude u novogradnji.

Ipak, neophodo je napraviti pravi odabir majstora i materijala. Svaka adaptacija traži velike promene, i na taj način udahne novi život prostoru za stanovanje. Da bi to zaista bilo tako, potrebno je krenuti od početka.

Prvi nedostatak u stambenom prostoru je nedovoljno dobra funkcionalnost. S toga se dolazi na ideju promene rasporeda postojećih prostorija, a to sa sobom najčešće nosi zamenu dotrajalih instalacija, saniranje zidova i plafona, zamenu podova, stolarije  itd.

Međutim, mi ćemo se ovaj put zadržati na zidnim površinama.

Stare zidne površine i promene na njima su uvek izazov za majstore. Počevši od delova sa nevezanim malterom, preko delova gde je malter otpao, do vidnih spojeva različitih materijala (npr. naknadno zatvaranje otvora), instalacionih kanala, zaključno sa površinama koje su ne tako davno renovirane.

Sve su to situacije koje imamo u praksi. Da bi se ovakvi zidovi ujednačili, često se koristi niz različitih materijala.

Pomenuta situacija iziskuje od majstora veliku umešnost. Neretko, u ovakvim okolnostima, neophodno je angažovanje nekoliko različitih zanatlija (malterdžije, gipsari, moleri).

Međutim, takođe je jako teško uklopiti i vreme pomenutih majstora, te se obično radovi ne završe u planiranom roku. Idealno bi bilo u ovakvim situacijama pronaći univerzalnog majstora, koji bi objedinio sve faze-sanaciju, malterisanje i gletovanje. Pored toga, svaka operacija tretirana na pravilan način, iziskuje određeno vreme za sušenje.

U zavisnosti od debljine nanosa, temperaturnih uslova i vrste podloge, sušenje može da potraje i do 10 dana. Poželjno bi bilo izabrati i kompatibilne materijale, što dodatno predstavlja napor.

Ipak, zaista je moguće skratili muke, istovremeno uštedeti vreme i novac, i pomenute faze izvesti odjednom. To je u potpunosti izvodljivo sa  Knauf Rotbandom.

U pitanju je univerzalan materijal, koji se istovremeno koristi za popunjavanje većih pukotina, popunjavalnje instalacionih šliceva, izravnavanje neravnina, obradu otvora oko stolarije, malterisanje i gletovanje.

Zbog navedenih karakteristika, Rotband se posebno  ističe kada su u pitanju sanacije suvih unutrašnjih zidnih i plafinskih površina. Dakle, upotrebom Rotbanda, menja se niz drugih materijala, čime se znatno skraćuje vreme izvođenja, dobija ujednačena,ravna i zdrava zidna površina.

Za više informacija o Rotbandu kontaktirajte
Knauf instruktora Nebojšu Stankovića na:

063 104 65 04