Za početak, da napravimo razliku između dva značenja pojma zaptivenost, a oba su podjednako važna:

Zaptivenost 1 (engl. air-tightness) – osobina spoljašnjeg omotača, tj. krovne kosine da spreči kretanje vazduha kroz krovnu konstrukciju, jer vazduh teži da izjednači temperaturu spolja i unutar objekta. To „curenje“ vazduha (engl. air-leakage) se dešava kroz otvore, zazore i rupe koje se javljaju usled loše izvedenih radova ili lošeg izbora materijala, ili oboje.

“Curenje” vazduha može da bude dvosmerno, zimi ka spolja, kada unutrašnja toplota odlazi napolje, a leti ka unutra, kada spoljašnja toplota ulazi unutra. Neke procene kažu da bez adekvatne zaptivenosti omotača, gubici energije mogu biti i do 30% usled masivnog kretanja vazduha kroz različite pukotine, rupe i zazore. Zato je ova vrsta zaptivenosti jedan od glavnih preduslova za kreiranje zdravog, udobnog i energetski efikasnog životnog okruženja.

Zaptivenost 2 (eng. wind-tightness) – osobina spoljašnjeg omotača, tj. krovne kosine da spreči da hladan vazduh, usled strujanja vazduha / vetra, prodre unutar omotača i na taj način smanji efikasnost termoizolacionog materijala.

Poređenja radi, zamislite da na sebi imate samo vuneni džemper – ako duva vetar, hladan vazduh relativno lako prođe kroz vunu i vama je hladno. Ali ako preko džempera imate još jedan sloj koji će sprečiti prolaz hladnog vazduha kroz džemper, njegova izolaciona moć će ponovo biti izuzetna i vama će biti toplo.

Dakle, termoizolacija u potkrovlju mora biti zaštićena od slobodnog kretanja hladnog vazduha kroz nju.

Zaptivenost vs Ventilacija

U savremenom građevinarstvu ova dva pojma idu ruku podruku. Zaptivenost ne znači hermetičku zatvorenost objekta – pravilno izveden objekat je i zaptiven i dobro ventilisan zahvaljujući savremenim materijalima i sistemskim rešenjima. Detaljnije nešto niže u tekstu.

Šta to znači? Da nije dovoljna samo izolacija?

Termoizolacija je neophodna, ali ne i dovoljna iz razloga koji su gore objašnjeni. Da bi se povećao efekat termoizolacije, neophodno je da ceo sistem bude zaptiven.

Rešenje – Homeseal LDS sistem izolacije potkrovlja

Materijali koji obezbeđuju zaptivenost moraju biti kompatibilni sa paropropusnim
termoizolacionim materijalima, uz pravilnu ugradnju koja se podrazumeva. Dakle, ceo sistem mora da bude paropropusan i da kontrolisano propušta vazduh! Kako se to
postiže? Savremene krovne folije obezbeđuju i zaptivenost ali i disanje objekta! To nisu bilo kakvi najloni, već višeslojne membrane čiji svaki sloj ima određenu funkciju.

Zato je Homeseal LDS sistem pravo rešenje za vaš krov. Da vidimo koji su njegovi delovi:

  1. Spolja: paropropusna-vodonepropusna membrana Homeseal LDS 0.02 koja pored sprečavanja prodora hladnog vazduha unutar izolacije ima i ulogu da spreči prolazak kiše i snega unutar konstrukcije (usled eventualnog oštećenja crepova ili bilo kog drugog krovnog pokrivača); ona u isto vreme dozvoljava vodenoj pari iz unutrašnjeg prostora da slobodno izađe napolje.
  2. U sredini: kombinacija kamene i staklene vune sa ECOSE tehnologijom – vlaknasti paropropusni materijali napravljeni od prirodnih sirovina osiguravaju toplotnu i zvučnu zaštitu, zaštitu od požara i kvalitet unutrašnjeg vazduha u vašem prostoru.
  3. Sa unutrašnje strane: aktivna parna brana Homeseal LDS 5 koja kontroliše protok pare iz unutrašnjeg ka spoljašnjem prostoru. Kontrolisani protok pare sprečava kondenzaciju vodene pare unutar termoizolacionog materijala (što se često događa ako se ne primene folije, i tako se smanjuje efekat izolacije i stvara rizik od propadanja drvene konstrukcije).
  4. VAŽNO: da bi ceo sistem bio zaista zaptiven i na taj način eliminisao “curenje” toplog vazduha i prodor hladnog vazduha, neophodno je da se koriste i sledeći materijali:
  • Lepljive trake za spajanje svih preklopa folija (Solifit 1) i za lepljenje folija sa potkonstrukcijskim profilima (Solifit 2)
  • Novo: elastični zaptivni lepak Solimur 310 za spojeve folija sa bočnim zidovima i svim vrstama podloga.

Želimo vam prijatan i ugodan boravak u vašem potkrovlju sa Homeseal LDS sistemom!

Pročitajte i:

Krovne folije – kako da produžite život svome krovu?
Sedam razloga zašto se kosi krov mora izolovati mineralnom vunom