Za bezbednost i dugoročnu stabilnost vašeg krova birajte samo najbolje, jer loši izbori prilikom kupovine krovne folije mogu uticati na stabilnost kompletne krovne konstrukcije, a u tekstu pročitajte i zašto.

Mnogi nisu upoznati sa stvarnom ulogom krovnih folija, smatrajući da se one postavljaju uglavnom iz higijenskih razloga radi zaštite potkrovnog prostora od prljavštine.

U Wienerberger-u krovne folije se posmatraju kao deo Tondach krovnog sistema i zbog toga folija mora biti JEDNAKO KVALITETNA kao i Tondach crep!

Često se, umesto kvalitetnih krovnih folija, za istu namenu koriste i PVC folije, TER hartija i razni drugi neadekvatni proizvodi kao i krovne folije neodgovarajućeg kvaliteta. Takođe postoje na tržištu proizvodi koji se prodaju kao folije a svojim kvalitetom ne zadovoljavaju ni osnovne parametre kvaliteta.

Najčešće se priča samo o gramažama što nije dovoljan parametar kvaliteta jer gram kvalitetnog materijala za krovne folije i gram bilo kog drugog materijala nisu uporedivi.

Iako su takve folije po ceni daleko privlačnije u tim slučajevima investitori samo „bacaju pare“ jer dobijaju proizvod koji neće služiti svrsi a može ugroziti celokupan krov koji bi trebalo da traje decenijama.

Samo ORIGINALNE Tondach krovne folije su dovoljno dobre za vaš Tondach krov!

Krovne folije su višeslojne membrane koje su sa gornje, površinske strane, vodo-nepropusne, a sa donje strane paropropusne. Tim svojim svojstvima one sprečavaju prodor prašine, suvog snega, kiše praćene vetrom u tavanski prostor, obezbeđujući na taj način zaštitu toplotne izolacije i krovne konstrukcije u celini.

Svojom paropropusnošću ove folije bezbedno odvode vodenu paru iz životnog prostora van njega, sprečavajući da se ona nekontrolisano kondenzuje na najmanje poželjnim mestima.

Dugotrajno vlažna i tamna sredina pogoduje stvaranju plesni i buđi, koje dovode do truljenja svega što zahvate, pa i noseće krovne konstrukcije.

TO MOŽE BITI IZUZETNO OPASNO PO STABILNOST CELOG KROVA!

Kvalitet folije definiše se putem nekoliko parametara:

  • Gustina tkanja – gramaža po kvadratnom metru
  • SD vrednost – nivo paropropusnosti folije
  • Požarna klasa
  • Postojanost na visokim temperaturama (od -40° do +100°)
  • Otpornost na UV zračenje
  • Otpornost na kidanje i istezanje
  • Dozvoljeno vreme izloženosti na vremenskim uslovima na krovu pre konačnog pokrivanja

Najnoviji evropski standardi postavljaju visoke pragove svih ovih karakteristika jer bezbednost i sigurnost moraju dugoročno biti obezbeđeni. Sve originalne Tondach krovne folije su izrađene i preko ovih osnovnih standarda koji polako dolaze i u Srbiju.

Poslednja predstavljena inovativna folija je Tondach Fol MONO i MONO DT 180 g/m² koja predstavlja superiorni kvalitet među krovnim folijama. Njena otpornost na visoke temperature iznosi do +100° što je izdvaja u odnosu na sve ostale krovne folije po kvalitetu.

Zbog svega navedenog može se zaključiti da odabirom bilo koje Tondach krovne folije birate najbolje za sebe i svoju porodicu. Ne dozvolite da zbog ušteda prilikom kupovine dovedete u pitanje sigurnost i bezbednost vaših najmilijih.