U zavisnosti od optičkih zahteva završne obrade površine, Evropsko udruženje proizvođača proizvoda od gipsa uvelo je četiri stepena kvaliteta:

1. Stepen kvaliteta Q1

Za površine bez optičkih i dekorativnih zahteva. Završna obrada površina u skladu sa stepenom Q1 uključuje ispunjavanje spojeva gipsanih ploča, kao i prekrivanje vidljivih delova bandaž  trake.

U praksi to znači korišćenje mase za ispunu Knauf Uniflot za poluokrugle zakošene ivice (HRAK) /poluokrugle ivice (HRK), Knauf Fugenfüller Leicht ili Knauf Fill & Finish uz dodavanje papirne trake za zakošene uzdužne (AK) ivice. Na ova način odrađena površina pogodna je za dalju obradu.

POGODNO ZA:

 • Površine na koje će se postavljati pločice , ukrasne ploče ili deblji sloj maltera
 • Površine koje nemaju nikakvih optičkih (ukrasnih) zahteva

IZRADA:

 • Ispunjavanje spojeva
 • Obrada vidljivih sredstava za učvršćivanje

2. Stepen kvaliteta Q2

Za površine sa uobičajenim zahtevima za zidove i plafone. Cilj ovakve obrade površine je da se umanji prelaz u području spojeva, na unutrašnjim i spoljašnjim uglovima kao i postizanje ravnog prelaza sa mesta gde su bandaž trake ka površini ploča. Obrada površine u kvalitetu Q2 uključuje osnovnu obradu spojeva (Q1) i nanošenje dodatnog sloja sve dok se ne postigne ravan prelaz ka površini ploče.

Ne smeju ostati vidljivi završni risevi ili tragovi mase za ispunu. U tom slučaju je takve delove potrebno prebrusiti. U praksi to znači dve faze rada sa brušenjem odrađenih prelaza. Jednostavniji i kvalitetniji rezultati se mogu postići ako se u drugom sloju nanese fabrički pripremljena masa Super Finish ili Fill & Finish – sloj širine cca. 30 cm preko područja obrađenog spoja.

Uprkos ispravnoj obradi spoja prema standardu kvaliteta Q2, spojevi su često vidljivi nakon molerskih radova. Mase za obradu spojeva i površina gipsanih ploča imaju različiti kapacitet upijanja te stoga nastaje vidljiva senka na nanetoj boji. Ako površina nije odrađena prema standardu kvaliteta Q3, na površinu je potrebno naneti podlogu Knauf Tiefengrund koja će smanjiti upijanje papirnate površine gipsanih ploča i smanjiti razlike u nijansi boje.

To znači da je odrađena površina pogodna za srednje i grubo strukturirane dekoracije zidnih površina (npr. grublje tapete), mat bojenje (npr. disperzivna boja nanešena valjkom) i dekorativne tehnike izvedene granulacijom > 1 mm.

POGODNO ZA:

 • Srednje i grubo strukturirane dekoracije zidne površine
 • Bojenje/premazivanje u obliku kapljica i strukturirano bojenje/ premazivanje
 • Dekorativne tehnike granulacijom > 1 mm
 • Uobičajeni optički zahtevi za površine zidova i plafona

Odstupanja – naročito kod bočnog osvetljenja se ne mogu isključiti

IZRADA:

 • Stepen kvaliteta (Q1)
 • Dodatni sloj, sve dok se ne postigne ravan prelaz sa površinom ploče

UPOZORENJE!
KOD POVRŠINA ODRAĐENIH PREMA STANDARDU KVALITETA Q2 I PRI OSNOVNOM NANOŠENJU BOJE, POSTOJI MOGUĆNOST DA SPOJEVI POD BOČNIM SVETLOM BUDU VIDLJIVI.

3. Stepen kvaliteta Q3

Za površine sa višim optičkim zahtevima, nastavlja se na Q2. Završna obrada površina u stepenu kvaliteta Q3 zahteva površinu prethodno odrađenu u Q2 kvalitetu i nanošenje tankog sloja mase < 1 mm čitavom površinom kako bi se napunile sve mikro pore i pukotine na površini ploče.

Ako je potrebno površinu izbrusiti. U praksi to znači tankoslojno gletovanje čitave površine. Zbog izvršne obradivosti preporučuje se korišćenje fabrički pripremljenih glet masa Super Finish ili Fill & Finish.

Obrađene površine podobne su za fine dekoracije unutrašnjih zidova, fine mat boje i dekorativne tehnike granulacijom < 1 mm. Uzmite u obzir da se ni kod ovog stepena završne obrade ne može u potpunosti isključiti vidljivost spojeva kod bočne rasvete, ali spojevi su ipak značajno manje vidljivi nego kod kvaliteta Q2

POGODNO ZA:

 • Srednje i grubo strukturirane dekoracije zidne površine
 • Nestrukturirano bojenje/premazivanje i glatku površinu
 • Dekorativne tehnike granulacijom < 1 mm
 • Za povećane optičke zahteve površina

Odstupanja – naročito kod bočnog osvetljenja se ne mogu isključiti

IZRADA:

 • Stepen kvaliteta (Q2)
 • Široki sloj preko spoja uz obavezno uklanjanje ostataka sa površine kartona radi popunjavanja pora

4. Stepen kvaliteta Q4

Za površine sa najvišim optičkim zahtevima. Završna obrada površine uključuje nakon standardnih faza izrade po zahtevima kvaliteta Q3 nanošenje glet mase po čitavoj površini i poravnavanje čitave površine slojem debljine od najmanje 1 mm.

U praksi to znači tankoslojno gletovanje čitave površine fabrički pripremljenim masama za završnu obradu Super Finish ili Fill & Finish. Mogu se nanositi ručno, valjkom za boju, ili mašinski.

Ovako odrađene površine će biti pogodne za glatke, sjajne ili strukturirane premaze zidova (npr. metalizirane ili vinilne tapete), glatke i sjajne završne slojeve i zahtevne dekorativne tehnike.

Obradom površina u stepenu kvaliteta Q4 izbegavaju se vidljive senke na spojevima ploča koje nastaju usled razlike u moći upijanja različitih materijala. Neželjeni efekti, kao na primer pojava senke kod bočnog osvetljenja, su sprečeni ali ne mogu se u potpunosti isključiti jer intenzitet i pozicija osvetljenja tokom dana značajno varira. Kod ručne obrade nemoguće je dobiti savršeno zaglađene površine na koje bočno osvetljenje neće uticati.

POGODNO ZA:

 • Glatku ili strukturiranu dekoraciju, na primer sjaj
 • Metalik ili vinilne tapete
 • Prozirni premaz ili boje/ premaz umerenog sjaja
 • Imitacija mermera ili druga tehnika visoke glatkoće
 • Najviše optičke zahteve

Ukoliko svetlo (npr. bočno osvetljenje) može uticati na izgled gotovih površina, dalji nepoželjni uticaji (npr. stvaranje senki, minimalne razlike u strukturi) su sprečeni

IZRADA:

 • Stepen kvaliteta (Q3)
 • Zaglađivanje čitave površine slojem debljine od najmanje 1 mm

Za više informacija obratite se Knauf instruktoru Nebojši Stankoviću na:

063 104 65 04