S

pojevi građevinskih materijala uopšteno označavaju kontakt dva građevinska materijala koja imaju različite fizičke osobine.

Spoj u uglu između istih vrsta građevinskih materijala, na primer gipsane ploče i gipsane ploče je snažniji nego između različitih građevinskih materijala kao na primer gipsane ploče i betona ili omalterisane cigle i betona.

Iz tog razloga se nude različita rešenja izvođenja spoja unutrašnjeg uga i završne obrade tih spojeva građevinskih materijala.

Važna fizička svojstva građevinskih materijala su, na primer, promene dužine u zavisnosti od smera, zbog temperature i vlažnosti vazduha, kao i promene usled sleganja objekta.

Hidrotermalna svojstva građevinskih materijala

Pošto su očigledne promene dimenzija ploča u odnosu na smer polaganja (površine) ploča, treba obratiti pažnju na spojeve plafonskih i zidnih gipsanih površina.

Suve gipsane ploče, na primer, u vlažnom vazduhu (20°C, relativne vlažnosti vazduha 95%) pri upijanju vode od 1–2 %, pokazuju promene u dužini od cca. 0,35 mm/m. Na primer, debljina zida od gipsanih ploča dužine 15 m (sa oblogom od ploča 12,5 mm debljine) pod uticajem ovih uslova u prostoru menja se za samo 4 μm, ali dužina zida će se promeniti za cca. 5 mm. Te promene u dužini se ne mogu apsorbovati nikakvom masom za ispunu spojeva – sigurno će doći do pojave pukotina i iz tog razloga je potrebno uvek fizički odvojiti dva različita građevinska materijala.

Kod većih plafonskih površina preporučeno je izvođenje „spoja sa zidom sa upuštenom fugom“, naročito ako su u pitanju plafoni na drvenoj potkonstukciji ili plafoni od betona, jedina sigurna i funkcionalna metoda je sprečavanje pukotina u spoju pomoću razdelne trake. U slučaju rada objekta pojaviće se neprimetna pukotina na predviđenom mestu.