Sigurnost i bezbednost življenja u savremenim gradovima obično postaju tema medija u onom momentu kada do problema dođe.

Kako bi se predupredile nezgode, pasivna zaštita od požara jedna je od najznačajnijih oblasti razvoja Knauf suvomontažnih sistema.

Pregled osnovnih tipova ploča

Pre svega, podsetićemo se koje su to standardne gipsane ploče koje se preporučuju za jedno potkrovlje.

Osim osnovnih postoji čitav niz specijalnih ploča o kojima ćemo nekom drugom prilikom.

Protivpožarni sistemi i nivoi protivpožarnosti

Potkrovlje čini nekoliko sistema:

  • Pregradni zid
  • Obloga potkrovlja / kosina
  • Zidna obloga
  • Spušteni plafon

Postoje tri osnovna nivoa požarne zaštite: 30 min, 60 min i 90 min

  • F30
  • F60
  • F90

Kada smo „preklopili“ sve sisteme i sve nivoe protivpožarnosti dobili smo niz slučajeva koje smo sumirali u brošuri: Knauf zaštita od požara.

Nju možete da prelistate na kraju ovog priloga.

Tako ćete steći utisak šta sve postoji, odnosno šta vam je sve dostupno po pitanju protivpožarnosti u okviru Knauf suvomontažnih sistema. Na brošuru ćete se vratiti kada bude bilo potrebe da se opredelite za sklop za vaše potkrovlje.

Hajde da se sada pozabavimo najtipičnijim primerima zaštite od požara, sistem po sistem.

I Pregradni zid / sistem W11

Pored svog osnovnog zadatka da dele prostor, sistemi Knauf pregradnih zidova zadovoljavaju čitav niz drugih važnih zahteva građevinske fizike: zaštita od požara, toplotna i zvučna zaštita.

Evo nekoliko osnovnih primera sa jednostrukom potkonstrukcijom koji mogu biti primenjeni u svakom potkrovlju.

Pregrada W 111 -> F30

Obostrano jednoslojna obloga od DF protivpožarnih ploča 1×12,5 mm

Staklena mineralna vuna, TI 140 Decibel

Pregrada W 112 -> F90 do F120 (2×15)

Obostrano dvoslojna obloga od DF protivpožarnih ploča 2 x 12,5 mm

Staklena mineralna vuna, TI 140 Decibel

Pregrada W 113 -> F 120 i F180

Obostrano troslojna obloga od DF protivpožarnih ploča 3 x 12,5 mm

Kamena mineralna vuna, NaturBoard FIT PLUSG / KR P

II Obloga potkrovlja – krovnih kosina / sistem D61

Za izradu unutrašnje obloge krovne kosine po pravilu koristimo požarnootporne gipsane ploče debljine 12.5, 15, 18 ili 25 mm u kombinaciji sa slojem izolacionog materijala.

Gipsane ploče se učvršćuju za metalnu potkonstrukciju.

Zaštita od požara do
F 30 1 x 15 mm sa mineralnom vunom ili 2×12.5
F 60 2 x 15 mm
F 90 3 x 15 mm ili 2×20
DF /GKF/ Diamant ploče

III Zidna obloga / sistem W62

Zidna obloga na metalnoj potkonstrukciji primenjuje se prvenstveno zbog poboljšanja toplotne i zvučne zaštite postojećih zidova.

F30 2×12,5
F60 2×15
F90 3×15 ili 2×20

 

IV Spušteni plafon / sistem D112

Spušteni plafon u potkrovljima primenjuje se na mestu gde je poželjno da se smanji visina, na primer ispod slemena, kako bi se koristan prostor lakše grejao ili hladio, ili ako želimo da sakrijemo delove konstrukcije ili instalacije.

Za montažu spuštenog plafona korsti se metalna potkonstrukcija (UD i CD profili). Ploča se šrafi za sekundarnu konstrukciju. Nikako se sme da se montira na postojeću drvenu konstrukciju krova jer će doći do pucanja.

Dodavanjem min 40 mm mineralne vune kao izolacije potkrovlja ostvaruje se zaštita od požara i sa gornje strane.

F30 2×12,5 ili 1×25
F60 2×15
F90 3×15 ili 2×20
 

Nadamo se da smo vam makar malo približili mogućnosti koje Knauf suvomontažni sistemi pružaju po pitanju protivpožarne zaštite.

Knauf poseduje sve potrebne ateste i ostala dokumenta potrebna za dobijanje građevinskih i upotrebnih dozvola. Preporuka je da se pre izvođenja javite tehničkoj službi Knaufa radi provere pravilne primene i ugradnje Knauf sistema.

Brošura – Knauf zaštita od požara