Manja oštećenja

1. Malo oštećenje folije, na primer padom alata

2. Oštećenje – rupa do veličine 1x1cm

3. Odrezati komad lepljive trake Homeseal LDS SOLIFIT-1

4. Skinuti zaštitni deo lepljive trake

5. Rupu možemo zalepiti sa gornje ili donje strane

6. Popravljeno oštećenje do veličine 1x1cm

Veća oštećenja – maksimalno do 15 x 15 cm

1. Veće oštećenje folije, do veličine 15×15 cm

2. Kvadratna zakrpa istog materijala sa preklopom, 5-10 cm

3. Zakrpu oblepiti lepljivom trakom Homeseal LDS SOLIFIT-1

4. Zakrpu možemo zalepiti samo sa gornje strane folije

5. Zakrpu zalepiti lepljivom trakom Homeseal LDS SOLIFIT-1

6. Popravljeno oštećenje do veličine 15×15 cm

NAPOMENA: Popravljanje rupa većih od 15×15 cm

velike rupe / oštećenja veća od 15×15 cm nije preporučljivo popravljati, već treba zameniti ceo deo folije između dve kontraletve.