Toplotni talas koji je u julu zahvatio Srbiju i veći deo Evrope (nazvan „Lucifer“ zbog rekordnih temperatura i do 48°C) na veoma direktan način nas je podsetio da su klimatske promene tu, a da su ekstremne temperature, bilo u plusu bilo u minusu, naša sadašnjost i budućnost.

Evropska klima se očigledno menja, a da li su naše zgrade spremne za sve češće talase ekstremnih vrućina?

Prikaz frekventnosti ekstremnih vrućina do 2068. godine

Izolacija je deo rešenja

Izolacija igra ključnu ulogu u otpornosti zgrada na klimatske uslove, ali to je samo jedan od aspekata zaštite.

Neophodan je sveobuhvatan pristup zgradi – koji uključuje odabir najbolje izolacije, uzimanje u obzir položaja zgrade i njenu izloženost suncu, zaptivenost i odgovarajuću ventilaciju – dakle sve ono što će doprineti da zgrada bude udobna i sigurna za život u uslovima velikih temperaturnih ekstrema.

Ključ je stvoriti stabilno unutrašnje okruženje koje se može kontrolisati, kako bi sistemi za grejanje, hlađenje i klimatizaciju mogli optimalno da funkcionišu.

Mineralne vune su svakako deo rešenja, jer svojim jedinstvenim svojstvima obezbeđuju komfor u toku cele godine. Pogledajte koje su prednosti mineralnih vuna prilikom izolacije potkrovlja:

Jedan mit i jedna istina

MIT: Izolacija je samo za zimu.

ISTINA: Izolacija štiti ljude od ekstremnih temperatura u toku cele godine – bilo da je toplo ili hladno.

Kako se ponaša neizolovana a kako izolovana kuća u različitim vremenskim uslovima

Navikli smo da glavne prednosti izolacije osećamo zimi, i kada pomenemo izolaciju, često imamo asocijaciju na ćebe. Zapravo, izolaciju je bolje zamišljati kao termos bocu – zato što ona funkcioniše tako što kontroliše prolaz toplote. Zimi, to znači da toplota ostaje unutra. Leti, to znači da toplota ostaje spolja.

Kada se ugradi kako treba, tj. u kombinaciji sa ostalim merama energetske efikasnosti i pravilnom ugradnjom (posebno sa krovnim folijama prilikom izolacije potkrovlja) – izolacija stvara stabilnu unutrašnju sredinu koju možete kontrolisati.

Izolacija od mineralne vune smanjuje prolaz toplote u bilo kom smeru – od spolja ka unutra i od unutra ka spolja.

To znači da obezbeđuje komfor u toku cele godine. U toku zime smanjuje odlazak toplote ka spolja. U toku leta, smanjuje prolazak vrućine ka unutrašnjosti, zadržavajući unutrašnji prostor prijatno svežim.

Od svih vuna na tržištu, kako da znam koja je najbolja za moje potkrovlje?

Dobitna kombinacija za potkrovlje: što veća debljina vune u kombinaciji sa što manjom lambdom (ʎ – lambda, mera toplotne provodljivosti, što manja vrednost, to je bolja zaštita od ekstremnih temperatura, manji prolaz toplote i veći komfor).

Za potkrovlja preporučujemo kombinaciju kamene vune između rogova i staklene vune ispod rogova, u ukupnoj debljini ne manjoj od 25cm i sa lambda vrednostima 0.35 – 0.39WmK.

Cela Evropa je u problemu

Rastuće temperature u kombinaciji sa starenjem stanovništva i urbanizacijom predstavljaju ozbiljan izazov za Evropu i čine njeno stanovništvo veoma ranjivim.

Procenjuje se da će ekstremne vrućine uticati na 300 miliona Evropljana godišnje do 2100. izazivajući prevremenu smrt čak 90.000 ljudi. Uticaj prekomernih temperatura na zdravlje ljudi prikazan je na slici ispod.

Budući da provodimo čak oko 90% svog vremena u zatvorenom prostoru, naša pažnja treba da bude usmerena na stvaranje zgrada gde će život u uslovima ekstremnih vrućina biti udoban.

Ako živite u potkrovlju, postarajte se da je ono dobro izolovano mineralnim vunama!