Savremeni način izgradnje objekata podrazumeva da se u svim fazama, od izrade projekta pa sve do samog građenja objekta, poštuju najviši svetski standardi. Posebno se vodi računa da prostor u kome borave ljudi pruži najviši toplotni i akustički komfor kao i sigurnost od požara u isto vreme, tako da objekat u kome stanujete obezbedi više od „krova nad glavom“.

Imajući u vidu i da su zgrade veliki potrošači energije (preko 40% od ukupne potrošnje energije), imperativ je smanjenje potrošnje energije koja je potrebna za zagrevanje i hlađenje objekata, uz povećanje komfora boravka u prostoru.

Jedna od najefikasnijih mera u postizanju povoljne klime unutrašnjih prostorija i štednje energije jeste izolacija potkrovlja.

LDS SISTEM

Ovaj energetski efikasan sistem obezbeđuje maksimalan komfor u Vašem potkrovlju uz uštedu energije.

Prednost LDS sistema se ogleda u vrhunskoj toplotnoj zaštiti (kombinacija kamene i staklene vune), koja je dodatno poboljšana odličnom zaptivenošću i zaštitom od uticaja vetra.

PREDNOSTI MINERALNE VUNE U POTKROVLJU

Pogledajte video o prednostima mineralnih vuna u potkrovlju:

 

KAMENA MINERALNA VUNA

Prirodni izolacioni materijal mineralnog porekla, koji se dobija topljenjem kamena vulkanskog porekla – dolomita, dijabaza i bazalta.

Odličan termoizolator u zimskom i letnjem periodu, ima visoku tačku topljenja 
(preko 1000°C) što ga čini negorivim materijalom u funkciji zaštite od požara.

Takođe, odličan apsorber zvučne energije. Idealna izolacija za sve pozicije, naročito tamo gde je zahtevana veća otpornost na pritisak, i visoke izolacione performanse u letnjem periodu (potkrovlja, ravni krovovi, podovi, fasade).

STAKLENA MINERALNA VUNA

Prirodni izolacioni materijal mineralnog porekla sa visokim sadržajem recikliranih sirovina, koji se dobija topljenjem peska i staklene šljake.

Odlikuju ga odlične toplotne, akustičke i protivpožarne performanse, sa tačkom topljenja oko 700°C.
Proizvodi se uz pomoć jedinstvene ECOSE®Technology, što ga čini prirodnim materijalom bez formaldehida.

Idealan je izolacioni materijal za pozicije koje ne zahtevaju samonosivost materijala i visoku čvrstoću na pritisak (potkrovlja, tavanice, spušteni plafoni, pregradni zidovi).

PREDNOSTI HOMESEAL LDS FOLIJA U POTKROVLJU

ZNAČAJ ZAPTIVENOSTI (AIRTIGHTNESS)

Zaptivenost je značajna, jer smanjuje curenje vazduha – nekontrolisani protok vazduha kroz spojeve materijala. Što je razmena vazduha kroz omotač zgrade veća, veći je i gubitak energije iz objekta.

Obezbeđivanjem zaptivenosti – ili makar svođenjem gubitka toplog ili hladnog vazduha na minimum – ostvaruje se maksimalna izolovanost. Sa pooštrenim građevinskim propisima po pitanju bolje energetske efikasnosti, zaptivenost postaje izuzetno važno pitanje.

(opens in a new tab)”>Pročitajte više o zaptivenosti klikom ovde >

VLAŽNOST I KONDENZACIJA

Vlažnost i kondenzacija mogu prouzrokovati velike probleme u kućama koje nisu pravilno izolovane, ventilirane i zaptivene.

Kondenzacija se javlja kada topao, vlažan vazduh iz unutrašnjosti zgrade prodre kroz pukotine i praznine u strukturu konstrukcije i dođe u dodir sa hladnom površinom. LDS sistem obezbeđuje rešenje.

ZAŠTITA OD VETRA (WIND PROTECTION)

U situacijama kada je izolacija direktno ispod krovnog pokrivača, efikasnost izolacije se može značajno umanjiti infiltracijom vazduha.

Vazduh svojim strujanjem stvara „hladan efekat“ na izolaciji čime značajno umanjuje njen učinak. Zaštitnim Homeseal LDS membranama „hladan efekat“ se u potpunosti eliminiše.

HOMESEAL LDS FOLIJE

Način da se eliminiše nekontrolisano curenje vazduha i spreči kondenzacija je da se formira zaptiveni spoljašnji omotač kroz koji će vodena para (vlaga) nesmetano proći, ali vetar i voda ne mogu da prodru. Za ovakav paropropusan-vodonepropusan sistem, rešenje je primena Homeseal LDS folija u kombinaciji sa lepljivim trakama.

SPOLJAŠNJE FOLIJE

UNUTRAŠNJE FOLIJE

UGRADNJA HOMESEAL LDS SISTEMA

Pre ugradnje izolacije, za krov koji se ventilira, potrebno je, sa gornje strane rogova, postaviti paropropusnu-vodonepropusnu foliju, Homeseal LDS 0.02 (direktno preko rogova ili preko razmaknutog podaščanja) i ušrafiti na rogove sidrene ankere za postavljanje CD profila.

Premeriti razmak rogova ->

Ploče kamene vune, NaturBoard FIT ili NaturBoard FIT PLUS, treba iseći za 0,5-1cm šire od razmaka rogova.

Ugraditi ploče kamene vune, NaturBoard FITili NaturBoard FIT PLUS, između
rogova, tesno, jednu do druge.

Staklenom vunom Unifit 035, prekriti rogove i kamenu vunu, utiskivanjem preko sidrenih ankera i zatim fiksirati CD profile na ankere, a preko staklene vune.

Aktivnu parnu branu, Homeseal LDS 5, postaviti preko CD profila, sa preklopom od 10-15cm.

Spojeve aktivne parne brane, Homeseal LDS 5, zaptiti 100%-tno univerzalnom lepljivom trakom, Homeseal LDS SOLIFIT-1.

Krovnu kosinu obložiti gipskartonskim pločama. Završna obrada je u skladu sa namenom prostorije i u svemu prema uputstvu proizvođača gipskartonskih ploča.

Pogledajte video uputstvo ugradnje HOMESEAL LDS sistema sa Jovanom Memedovićem

ENERGETSKI EFIKASNO REŠENJE

Sa aspekta veće energetske efikasnosti i dugotrajnosti celog sistema krovne konstrukcije bitno je da prostor između rogova u potpunosti ispunimo Knauf Insulation kamenom mineralnom vunom, bez ostavljanja vazdušnih „džepova“ prilikom ugradnje izolacionog materijala.

Da bi eliminisali toplotne mostove koje čine krovni nosači, ispod rogova, a između nosača potkonstrukcije završne obloge postavljamo Knauf Insulation staklenu mineralnu vunu.

Ugradnjom veće debljine izolacionog materijala smanjićete toplotne gubitke tj. više toplote zadržaćete unutar objekta. Direktna posledica toga je smanjena potreba za energijom za grejanje odnosno veća štednja novca.

Debljina toplotne izolacije koja se preporučuje za naše područje je od 22 – 28 cm.

Imajući u vidu sve toplija leta, krovna konstrukcija u isto vreme treba da obezbedi i toplotnu stabilnost u letnjem periodu odnosno da obezbedi da temperaturni talas što sporije napreduje kroz laku krovnu konstrukciju.

Zato je i naša preporuka da kod kosih krovova sa linijskim nosačima ugradite termoizolacioni materijal sa većom gustinom ρ (kg/m3) i specifičnom toplotom c [J/(kg·K)] pri istovremeno niskim koeficijentom toplotne provodljivosti λ [W/(m·K)].

Na ovaj način sprečavate pregrevanje potkrovlja leti i ostvarujete ugodan boravak u prostorijama u kojima tada nisu potrebni klima uređaji!