D

a bi tavan postao udobno potkrovlje, potrebno je nekoliko koraka, a prvi je svakako – izolacija potkrovlja. I to ne bilo kakva izolacija već ona koja će vam obezbediti:

  • Toplotnu stabilnost i zimi i leti
  • Zvučnu izolaciju i zaštitu od požara
  • Kvalitet unutrašnjeg vazduha
  • Zaptivenost i paropropusnost

Sve ovo dobijate ugradnjom LDS sistema – jedinstvenog rešenja za izolaciju potkrovlja. O LDS sistemu i svemu drugom što ste želeli da znate kada je izolacija potkrovlja u pitanju smo vam pisali u nastavku. Da krenemo!

LDS SISTEM

Sistem se sastoji od kombinacije kamene i staklene mineralne vune, kao i obaveznih krovnih folija koje su zadužene za zaptivenost i paropropusnost sistema. Hajde da bolje upoznamo svaki deo sistema i njegovu ulogu.

  1. KAMENA MINERALNA VUNA

Prirodni izolacioni materijal mineralnog porekla, koji se dobija topljenjem kamena vulkanskog porekla. Ima vlaknastu strukturu što ga čini izvrsnim termoizolatorom i zvučnim apsorberom, ali omogućava i da vaš krov diše. Kamena vuna vas štiti i od požara jer je negoriv materijal.

Proizvodi se u jedinstvenoj ECOSE®Technology – bez dodatog formaldehida i sa sertifikatom Eurofins Gold koji garantuje kvalitet unutrašnjeg vazduha u prostorijama gde je ugrađena ova vuna. Postavlja se između rogova u debljini rogova. Posebno je efikasna u letnjem periodu koji zna da bude izazovan u potkrovljima sa temperaturama i do 100°C u krovu – zato što dobro akumulira toplotu i kasnije je otpušta u unutrašnjost.  

  1. STAKLENA MINERALNA VUNA

Još jedan prirodni izolacioni materijal mineralnog porekla sa visokim sadržajem recikliranih sirovina, koji se dobija topljenjem peska i staklene šljake. Uglavnom dolazi u rolnama, ali sve češće se može sresti i u pločama. Odlikuju ga odlične toplotne, akustičke i protivpožarne performance. I staklena vuna Knauf Insulation se proizvodi uz pomoć jedinstvene ECOSE®Technology i poseduje iste sertifikate kao i kamena vuna. Idealan je izolacioni materijal za pozicije koje ne zahtevaju samonosivost materijala i visoku čvrstoću na pritisak, pa se zato postavlja ispod rogova, na profile potkonstrukcije, kako bi prekrio rogove koji su toplotni mostovi kroz koje curi energija.

Još jednom da rezimiramo zašto se u potkrovlje stavljaju isključivo mineralne vune, a ne neki drugi izolacioni materijali:

Poslušajte našeg Gorana – o prednostima mineralnih vuna u potkrovlju

3. HOMESEAL LDS FOLIJE

 Ovaj kratki video govori više od 1000 reči – zašto su folije neophodne u potkrovlju:

Dakle, folije su komplementarne kamenoj i staklenoj vuni i zajedno sa njima čine LDS sistem za izolaciju potkrovlja potpunim. Njihova funkcija je višestruka:

ZAPTIVENOST (AIRTIGHTNESS)

Zaptivenost potkrovlja je značajna, jer smanjuje curenje vazduha – nekontrolisani protok vazduha kroz spojeve materijala. Što je razmena vazduha kroz omotač zgrade veća, veći je i gubitak energije iz objekta. Obezbeđivanjem zaptivenosti – ili makar svođenjem gubitka toplog ili hladnog vazduha na minimum – ostvaruje se maksimalna izolovanost.

VLAŽNOST I KONDENZACIJA

Vlažnost i kondenzacija mogu prouzrokovati velike probleme u prostorima koji nisu pravilno izolovani, ventilirani i zaptiveni.

Kondenzacija se javlja kada topao, vlažan vazduh iz unutrašnjosti zgrade prodre kroz pukotine i praznine u strukturu konstrukcije i dođe u dodir sa hladnom površinom. LDS sistem je paropropusan (kako mineralne vune tako i folije) i sprečava pojavu kondenzacije.

ZAŠTITA OD VETRA

U situacijama kada je izolacija direktno ispod krovnog pokrivača, efikasnost izolacije je značajno umanjena infiltracijom vazduha. Vazduh svojim strujanjem stvara „hladan efekat“ na izolaciji čime umanjuje njen učinak i do 40%. Homeseal LDS folije u potpunosti eliminišu „hladan efekat“.

U ponudi Knauf Insulation je više vrsta krovnih folija, za vas je važno da zapamtite podelu na spoljašnje i unutrašnje folije.

  • Spoljašnje folije

Postavljaju se ispod crepa a iznad izolacije. One su paropropusne i vodonepropusne – sprečavaju da sneg i kiša prodru u konstrukciju krova, istovremeno omogućavajući vodenoj pari iz unutrašnjosti da nesmetano izađe van.

SPOLJAŠNJE FOLIJE

UNUTRAŠNJE FOLIJE

  • Unutrašnje folije

Postavljaju se sa toplije strane izolacije (ispod staklene mineralne vune) i predstavljaju parnu branu, štiteći mineralnu vunu od naglog prodora vodene pare iz unutrašnjosti, tj. omogućuju da vodena para dozirano prolazi kroz izolaciju i nakon toga u spoljašnji prostor.

4. TRAKE I ELASTIČNI LEPAK

Ne smemo zaboraviti ni dodatke koje koristimo za prčvršćivanje folija – to je nekoliko vrsta Homeseal LDS lepljivih traka koje obezbeđuju spoj folija sa potkonstrukcijom i koriste se za lepljenje preklopa na folijama, kao i elastični lepak koji se koristi za spajanje folije sa zidom.

UGRADNJA HOMESEAL LDS SISTEMA

Pre ugradnje izolacije, za krov koji se ventilira, potrebno je, sa gornje strane rogova, postaviti paropropusnu-vodonepropusnu foliju, Homeseal LDS 0.02 (direktno preko rogova ili preko razmaknutog podaščanja) i ušrafiti na rogove sidrene ankere za postavljanje CD profila.

Premeriti razmak rogova ->

Ploče kamene vune, NaturBoard FIT ili NaturBoard FIT PLUS, treba iseći za 0,5-1cm šire od razmaka rogova.

Ugraditi ploče kamene vune, NaturBoard FITili NaturBoard FIT PLUS, između
rogova, tesno, jednu do druge.

Staklenom vunom Unifit 035, prekriti rogove i kamenu vunu, utiskivanjem preko sidrenih ankera i zatim fiksirati CD profile na ankere, a preko staklene vune.

Aktivnu parnu branu, Homeseal LDS 5, postaviti preko CD profila, sa preklopom od 10-15cm.

Spojeve aktivne parne brane, Homeseal LDS 5, zaptiti 100%-tno univerzalnom lepljivom trakom, Homeseal LDS SOLIFIT-1.

Krovnu kosinu obložiti gipskartonskim pločama. Završna obrada je u skladu sa namenom prostorije i u svemu prema uputstvu proizvođača gipskartonskih ploča.

Pogledajte video uputstvo ugradnje HOMESEAL LDS sistema sa Jovanom Memedovićem

ENERGETSKI EFIKASNO REŠENJE

Ugradnjom veće debljine izolacionog materijala smanjićete toplotne gubitke tj. više toplote zadržaćete unutar objekta zimi a više svežine leti. Direktna posledica toga je smanjena potreba za energijom za grejanje i hlađenje, smanjene emisije štetnih gasova i veća ušteda novca.

Debljina toplotne izolacije koja se preporučuje za naše područje je od 22 – 28 cm. Kombinacijom kamene i staklene mineralne vune nije teško dostići ovu debljinu, a za izolaciju uvek važi princip: što više – to bolje.